Algemeen > Pensioensparen

Pensioensparen: betaal minder belastingen en geniet van meer pensioen. Vanaf 2014 kan u tot 940 euro fiscaal sparen! begin er vandaag nog aan!

Pensioensparen: betaal minder belastingen en geniet van meer pensioen.

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren én betaal minder belastingen.

Vanaf 1 januari 2012 kunt u tot 910 euro fiscaal interessant sparen via pensioensparen.

U geniet een gewaarborgde minimumrentevoet op het gespaarde bedrag én u krijgt een deelname in de winst.

Uw pensioenspaarplan in 7 trefwoorden

1.rendabel: geniet een gewaarborgd minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met de jaarlijkse belastingsvrije winstdeelname

2.soepele betalingen: u wilt sparen, en meestal lukt dat ook. Maar in juli wilt u toch met vakantie, in september zijn er de schoolspullen... U stort wanneer en zoveel u wilt.

3. eenvoudig: het openen van een pensioenspaarplan is heel eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.

4. duidelijk: pensioenspaarders ontvangen elk jaar een rekeninguittreksel dat een duidelijk overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst, de geldopvragingen en de kosten.

5. discreet: misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen, zonder dat de begunstigde daarvan op de hoogte is.

6. volledig

Ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat:
- te sparen zoveel en wanneer je wil
- elk jaar fiscaal voordeel te genieten, plafond is 910 euro voor 2012 - een aanvullende overlijdens-of invaliditeitsverzekering af te sluiten

7. fiscaal interessant: realiseer een fiscale winst tot 30%  (vermeerderd met de gemeentebelastingen) van de gestorte premies